Asmuo, ketinantis tapti Lietuvos Mazda klubo nariu, privalo

  1. turėti ne mažesnį nei 2 metų oficialų vairavimo stažą;
  2. turėti techniškai tvarkingą Mazda automobilį;
  3. raštiškai (el. paštu), oficialiems klubo atstovams, išreikšti norą tapti nariu.

Priėmimo tvarka

  1. Kandidatas turi aktyviai dalyvauti klubo veikloje: dalyvauti klubo nariu susitikimuose, lankytis klubo forume;
  2. Klubo tarybai prabalsavus teigiamai, ir kandidatui sumokėjus nario mokestį kandidatas tampa pilnateisiu klubo nariu;
  3. Tarybai prabalsavus neigiamai, kandidatas turi teisę sužinoti priežastis dėl kuriu nebuvo priimtas i narius ir po 3 mėnesių pakartotinai kreiptis į tarybą dėl narystės;
  4. Naujai priimti nariai krikštijami tik visuotinių susitikimų metu;
  5. Jei kandidatas, dėl vienokių ar kitokių priežasčių, neatitinka anksčiau minėtų reikalavimų (neturi MAZDA automobilio, ar 2 metų vairuotojo stažo), bet vis tiek nori tapti klubo nariu, jo kandidato statusas gali buti pratęstas iki kol jis pilnai atitiks narystei klube keliamus reikalavimus, arba kandidatas gali būti priimtas išimties tvarka.