Mazda mėgėjų klubas siekia tapti patrauklia ėrdve Mazda automobilių savininkų ir entuziastų bendravimui. Kaupti ir platinti svarbia ir naudingą informaciją apie Mazda automobilius, jų techninę priežiūrą.
Mazda mėgėjų klubas skatina narystę klube per partnerių teikiamus privalumus (nuolaidos ir kt.). Klubas organizuoja įvairią viešą veiklą, renginius, narių susirinkimus.